Som Sveriges ledande fönsterbytare är det viktigt för oss att nå hela vår målgrupp över hela landet på en och samma gång. Vår satsning i Vi i Villa har varit lönsam både när det gäller bygga varumärke och direktanskaffa kunder.

Kortfattat – en viktig pusselbit vi inte kan vara utan.Per-Ivan Christiansson, Marknadschef (vice VD) Mockfjärds Fönstermästaren AB

Published 21 apr 2017