Skånska Byggvaror är på en spännande resa från att vara ett traditionellt postorderföretag till ett modernt multikanalsföretag med försäljning i alla de kanaler där våra kunder vill möta oss.

Våra kunder blir allt mer digitala och använder ”söket på internet” för att hitta rätt byggvaror. Samtidigt fortsätter vi att satsa på Vi i Villa som alltid varit ett starkt medie för att nå våra kunder i hela Sverige.Med Vi i Villa når vi effektivt vår målgrupp villaägarna som vi vet tycker mycket om det tryckta mediet.

I tidningen får de inspiration och information om produkter för funktionella och vackra hem. För oss skapar tidningen rätt trafik med bra utfall till alla våra kanaler.Vi i Villa har under många år varit en viktig byggsten i Skånska Byggvarors framgång.

Per-Ivan Christiansson, Marknadschef (vice VD)
Skånska Byggvaror ABPublished 21 apr 2017