Full screen

Nå Vi i Villas 800 000 nyhetsbrevsmottagare!

Med ett stand alone når du Vi i Villas aktiva bas med nyhetsbrevsprenumeranter.

Det är perfekt för bland annat kampanjer och tidsbegränsade erbjudanden, men också för varumärkeskännedom. Utskicket utgår från era tankar, och sätts ihop till en välpaketerad helhet av oss.

Några av fördelarna med ett Vi i Villa-stand alone:

• Möjlighet att selektera efter geografi, ålder, kön och intresse
(exempelvis trädgård, hemmafix eller energi).

• Det är mätbart. Få statistik över bl.a. öppningsfrekvens och CTR.

• Möjlighet till Resend – skicka igen till de som öppnade första utskicket.

• Möjlighet att AB-testa ämnesrader för bäst effekt.

• Vi i Villa är en trovärdig avsändare.

I ett stand alone har ni exklusivitet och når läsaren i en privat miljö. Det blir således lätt att fånga upp nya kunder, och ni får möjlighet att utvärdera och mäta vad som får bäst respons.

Våra cirka 800 000 nyhetsbrevsprenumeranter har själva tackat ja till att få Vi i Villas erbjudandeutskick, vilket ger en mycket hög öppningsfrekvens och en mottagarbas som är mottaglig för reklam.

Våra utskick är mobilanpassade och är synliga även om mottagaren
har en adblocker.