Full screen

Vi i Villas jul- och adventskalender är en av våra mest leadsgenererande lösningar, där varje lucka innehåller en tävling med fina vinster.

Historiskt sett har deltagande sponsorer fått 500-10 000 leads per lucka, med ett snitt omkring 3000. 

Kalendern presenteras på Vi i Villas hemsida med den stora mängd organisk trafik vi har. Dessutom skickas inbjudan om att medverka i tävlingarna ut till Vi i Villas nyhetsbrevsprenumeranter och tävlingen marknadsförs även dagligen på Facebook under perioden.

En leadsgenerator
Sponsorn får tillgång till kontaktinformation till de tävlande som aktivt tackar ja till att få mer information/erbjudande från den aktuella annonsören. I och med det aktiva valet är dessa kontakter av mycket högt värde för annonsören, och om sponsorn önskar kan Vi i Villa även hjälpa till med ett digitalt utskick till dessa kontakter.

√ Totalt 24 luckor. En lucka (tävling) varar ett helt dygn
√ Push i vårt redaktionella nyhetsbrev (lördag) för kommande veckas luckor
√ Push i ett specifikt nyhetsbrevsutskick som endast avser veckans luckor. Utskicket sker söndag morgon och når 450 000 prenumeranter
√ Push varje dag på Vi i Villas Facebooksida där vi presenterar er tävling
√ Julkalendern kommer att synas på tidningen Vi i Villas omslag
√ I tidningen presenterar vi samtliga luckor
√ Exponering på viivilla.se startsida under er kalenderdag

Tävlingens tidperiod
Julkalenderns tävlingar är öppna ett dygn vardera. Adventskalenderns tävlingar är öppna en vecka vardera.