Content Display på Viivilla.se

Full screen

Ta ingen risk - betala enbart för resultatet!

Vi i Villa är idag en sajt med mycket stor trafik, och den digitala resa vi har gjort innebär också att vi har stor erfarenhet av att rikta den här trafiken dit vi vill.
Det är med den erfarenheten i bagaget vi nu lanserar möjligheten att köpa trafik av oss: ett sätt för er att lyfta risk från investeringen och ett sätt för oss att leverera rå trafik till er sajt.

Vår systersajt idenyt.dk har erbjudit den här produkten under lång tid och deras kunder har rapporterat att besökarna från just deras kanal har varit betydligt mer
lönsamma per besökare än köpt trafik från till exempel Google eller Facebook.

Så här fungerar det:

• Vi kommer överens om antal klick som ska levereras under ett år, beroende på hur mycket trafik ni behöver men också vilken bransch ni verkar i (och därmed vilka förutsättningar vi har att möta era behov).

• Vi formger annonser (alltid utan logga) och ansvarar för att driva klick under den tidsperiod som bestämts genom de kanaler vi anser vara passande.

• Det finns möjlighet att geostyra annonsen mot specifika regioner.

Formats and prices