Vi ber er vara noga att följa våra rekommendationer när ni lämnar annonsmaterial. Uppstår det frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss på annons@viivilla.se.
Vi vill ha en tryckoptimerad PDF, inställd för pdf-version 1.6. Exportera pdf-filen direkt i från Indesign med inställingarna: Standard: PDF/X-4:2010 Kompabilitet: Acrobat 7 (PDF 1.6). Vid äldre versioner än Indesign 5.5 ska inställningarna vara: Standard: (None) Kompabilitet: Acrobat 7 (PDF 1.6).