Det är viktigt för oss att annonserna är gjorda på exakt annonsformat enligt bokning. Utfallande annonser ska vara med 3 mm utfall åt alla håll. Vid utfallande annonser får ej annonstext ligga närmare än 5 mm från det skurna formatet.

Åttondelssida: 89x59 mm
Kvartssida: 89x122 mm
Halvsida stående: 89x249 mm
Halvsida liggande: 183x122 mm
Helsida: 203x273 mm + 3 mm utfall
Uppslag: 406x273 mm + 3 mm utfall
Vinge: 203x195 mm + 3 mm utfall