Färger
Allting i annonsen skall ligga i CMYK-läge, men se till att svart text endast innehåller svart färg. Svarta heltäckande ytor bör blandas 100% svart + 50% cyan.

Observera att pantonefärger automatiskt konverteras till CMYK och kan skilja sig från den ursprungliga färgtonen i tryck. Negativ text/ramar/linjer i färgplattor gror lätt igen i tryck. Vi rekomenderar att man använder en linjetjockhet om minst 0,25 mm. Ju fler färger färgplattan innehåller ju lättare gror det igen.

Färgprofil
Det är viktigt att du använder rätt ICC-profi l i annonsen för att uppnå bästa resultat i tryck. Utan rätt ICC-profil kan det tryckta resultatet bli en annons med för mörka och gråaktiga bilder. Här är våra ICC-profiler att ladda ner:

 

Riksannonser, regionannonser, annonser med svartplåtsbyten samt omslagsannonser:
 
Vingar och bilagor:
ISOcoated_v2_300_eci.icc

Under rådande omständigheter förbehåller vi oss rätten att använda olika papperssorter i olika delar av tidningen.