Vi vill ha en pdf i lager där färgannonsen är döpt till GROUND. Följande lager med adressbyten döps med regionsbokstav. Om annonsen är utfallande vill vi ha ett utfall på 3 mm.

Här finns en  komplett guide och exempel på hur du ska göra.