Vi vill ha en pdf i lager där färgannonsen är döpt till GROUND.

Följande lager med adressbyten döps med regionsbokstav. Om annonsen är utfallande vill vi ha ett utfall på 5 mm.

Om det är flera regioner som ska använda samma lager så separera regionsbokstaven med mellanslag t ex ”ABN R S W”

För bild se här.